Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Συμβουλευτική

Τόσο το Ινστιτούτο, όσο και τα μέλη που το απαρτίζουν, έχουν ως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την απόκτηση εμπειρίας  και τεχνογνωσίας σε σχεδιασμό και εφαρμογή αειφόρων πρακτικών δόμησης. Μέλη του Ινστιτούτου επιδιώκεται να είναι:

 • Κατασκευαστές προϊόντων που σχετίζονται με το κτίριο, επιθεωρητές κτιρίων ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών,
 • Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και παρόχων υπηρεσιών ενέργειας,
 • Ιδιοκτήτες κτιρίων,
 • Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων,
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, λογιστές, δικηγόρους, πράκτορες ακινήτων, εκτιμητές ακινήτων, διαχειριστές έργων και συμβουλευτικές ομάδες περιβαλλοντικών υπηρεσιών),
 • Κατασκευαστικές εταιρείες και υπεργολάβοι,
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών)
 • Ομοσπονδιακές και κρατικές οργανώσεις και οργανώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Περιβαλλοντικές Οργανώσεις,
 • Τεχνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Επαγγελματικές ενώσεις


Ως εκ τούτου, η ένωση των παραπάνω προσώπων διαθέτει ένα άνευ προηγουμένου ανθρώπινο κεφάλαιο γνώσης, ικανό να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί παντός επιστητού πράσινης δόμησης.
Ούτως ή άλλως, πόροι του Συμβουλίου στο μεγαλύτερο βαθμό θα αποτελούν ακριβώς τα προαναφερθέντα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες ή δημόσια έργα.

  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis