Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018


Τα νοσοκομειακά κτίρια θεωρούνται σύνθετα συστήματα, καθώς απαιτούν αρκετές διαφορετικές ενεργειακές λειτουργίες (HVAC συστήματα ικανά να εξασφαλίσουν στο μέγιστο βαθμό συνθήκες άνεσης, υψηλή ζήτηση ζεστού νερού, εγκαταστάσεις κουζίνας κ.λπ.). Ενώ στην ΕΕ υπάρχει εκτενής
περιγραφή για τον ορισμό των κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης των κατοικιών, των γραφείων και των ξενοδοχείων, δεν υπάρχει αντίστοιχη περιγραφή για κτίρια νοσοκομείων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (Zero energy Hospitals, ZenH).
Σκοπός του έργου ZenH Balkan είναι ο καθορισμός χαρακτηριστικών και προτύπων για Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Νοσοκομεία (ΜΚΕΝ) στην περιοχή των νότιων Βαλκανίων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τομέα.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

 • Δημιουργία πρότυπων αναφοράς και κατευθυντήριων οδηγών σχεδιασμού ZenH
 • Βελτίωση των τεχνικών οδηγιών και υιοθέτηση της έννοιας των «Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων-ΜΚΕΚ» (ΖΕΒ -Zero Energy Building)
 • Μελέτη περίπτωσης ενεργειακής αναβάθμισης 7 νοσοκομείων (κτίρια αναφοράς) σε ΣΜΚΕΚ

Το Subsidy Contract με κωδικό συμβολαίου "BMP1/2.2/2423/2017" και το Application Form του έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZenH Balkan – Towards Zero Energy Hospitals in the Balkan Region» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ: 82042, Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan-Mediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 85%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 15%), προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, σε έως 5 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.


Ενημέρωση: 11-07-2018 08:55


Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή
  ShareThis