Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Υλικών & Νερού

Το ινστιτούτο αυτό έχει ως αντικείμενο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας για τη διάδοση πρακτικών που θα έχουν ως στόχο την προστασία, εξοικονόμηση και διαφύλαξη των υδάτινων συστημάτων και των υλικών πόρων που αφορούν τόσο στην κατανάλωση εντός των κτιρίων, όσο και στην κατανάλωση νερού για την άρδευση του περιβάλλοντος χώρου. Εντός του ανωτέρω πεδίου εντάσσεται και η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που τροφοδοτούνται από τις προαναφερόμενες δράσεις. Τέλος, περιλαμβάνεται και η διάδοση πρακτικών ελαχιστοποίησης διάθεσης αποβλήτων και απορριμμάτων, ειδικά στον τομέα της βιομηχανίας.

    Ελληνικός Πράσινος Οδηγός

    Newsletter


    Εκδηλώσεις03-02-2017
    Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

    11-01-2017
    Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

    Όλες οι Εκδηλώσεις


    Νέα20-12-2017
    Χρόνια Πολλά από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτιρίων

    04-04-2017
    Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

    Περισσότερα Νέα


    Θέσεις εργασίας26-02-2017
    Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

    01-12-2015
    Ειδικός Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Διαχείριση λειτουργίας και ποιότητας)

    Περισσότερες Θέσεις εργασίας

    Κορυφή