Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Θέσεις μηχανικού κτιρίων στο Στρασβούργο


Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά 2 μηχανικούς κτιρίων για τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο. Για λόγους επικοινωνίας με τους τοπικούς προμηθευτές κρίνεται απαραίτητη η γνώση γαλλικής γλώσσας. 

Οι εν λόγω συμβάσεις θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 5 πρώτο κλιμάκιο και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 4.384,38 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΥ) (2), ενώ απαλλάσσονται της εθνικής φορολογίας. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν τα πρόσωπα που θα προκριθούν μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

Η πρόσληψη των έκτακτων υπαλλήλων πρέπει να αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στο Κοινοβούλιο τη συνδρομή προσώπων που διαθέτουν τα υψηλότερα προσόντα από άποψη ικανοτήτων, απόδοσης και ακεραιότητας και τα οποία προσλαμβάνονται επί της πλέον ευρείας γεωγραφικής βάσης μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Ένωσης. Οι έκτακτοι υπάλληλοι επιλέγονται αδιακρίτως φυλής, πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, και ανεξαρτήτως της ατομικής ή οικογενειακής τους κατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε εδώ.


Ενημέρωση: 04-10-2015 20:09


Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή