Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Συνέδρια
Συνέδριο 28/06/2013
 • Σύντομη περιγραφή συνεδρίου
  Στόχος του συνεδρίου είναι αφενός να καταδείξει τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια και ειδικά αυτής που παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές και αφετέρου στον αντίποδα, να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης ενέργειας και της παραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές.
  Περισσότερα
  • Σε μια οικονομία που βασίζεται κατά κύριο ποσοστό στον κατασκευαστικό κλάδο, η ενσωμάτωση «πράσινων τεχνολογιών» στα κτίρια δημιουργεί νέα δεδομένα και αλληλεπιδράσεις όχι μόνο στον τομέα των κατασκευών, αλλά και στον τομέα της βιομηχανίας / μεταποίησης, θέμα που κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναλυθεί διεξοδικά.
   Το συνέδριο αποτελεί «ημέρα ενέργειας» που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Διατηρήσιμης Ενέργειας (Sustainable Energy Week) και διενεργείται μεταξύ 24 και 28 Ιουνίου 2013.
   Λιγότερα

 • Βασικά θέματα συνεδρίου
  Το συνέδριο θα αναδείξει σημαντικά θέματα κατανάλωσης, διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας στα κτίρια. Θα αναλυθεί ο κύκλος ζωής των κτιρίων, οι τεχνολογίες και οι μορφές παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα συστήματα μέτρησης, ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας και σύγχρονες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας.
  Περισσότερα
  • Παράλληλα, θα αναλυθεί τόσο η εθνική ενεργειακή πολιτική, όσο και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης και επιδότησης και θα δοθούν τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζουν όσοι επενδύουν σε ενεργειακές τεχνολογίες.
   Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) υποδειγματικών κτιρίων σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τους κατανάλωση και επίδοση.
   Τέλος, θα παρουσιαστούν τα πιστοποιητικά και τα πρότυπα αξιολόγησης της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και διεθνώς.
   Λιγότερα

 • Σε ποιους απευθύνεται
  Το συνέδριο απευθύνεται σε όλες τις ομάδες που έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον σε ενεργειακά θέματα (stakeholders).
  Κυριότεροι εκπρόσωποι των ομάδων αυτών είναι: Περισσότερα
   1. Κατασκευαστικές Εταιρείες
   2. Παραγωγικές Εταιρείες (βιομηχανίες)
   3. Πολυεθνικές εταιρείες με σημαντική χρήση γραφείων
   4. Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
   5. Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) ή αλλιώς ESCO
   6. Εμπορικά πολυκαταστήματα (κέντρα)
   7. Νομαρχίες, Δήμοι και Στενότερος Δημόσιος Τομέας
   8. Νοσοκομεία
   9. Βιομηχανίες χημικών, χρωμάτων, μονώσεων, κουφωμάτων, εξοπλισμού ψύξης/θέρμανσης και γενικότερα οικοδομικών υλικών και εξοπλισμού
   10. Καταστήματα
   11. Ξενοδοχεία
   12. Φορείς εκπαίδευσης (σχολεία, πανεπιστήμια, κα)
   13. Φορείς ψυχαγωγίας και διασκέδασης
   Λιγότερα

Χορηγοί
Χορηγοί επικοινωνίας:
Με την υποστήριξη:
  Κορυφή
  ShareThis