Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πράσινος Οδηγός
Ζeb - Zero Energy Building


Κατηγορία: Πράσινη Δόμηση | Εξοικονόμηση Ενέργειας | Πράσινες Στέγες
Τύπος: Α.Ε.
Πιστοποίηση: ΚΑΜΙΑ
Διεύθυνση: Π.Ράλλη 6, 118 55, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9400744
Fax: 210 4828693
Email: info@zeb.gr
Ιστοσελίδα: http://www.zeb.gr

Προσδιορίζουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (κέλυφος κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις & εξοπλισμός, ενεργειακή διαχείριση κ.α) εξασφαλίζοντας παράλληλα τη Χρηματοδότηση των έργων Από Τρίτους (ΧΑΤ). Εγγυούμαστε συγκεκριμένη εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με την οποία αποπληρώνεται το κάθε έργο ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό, τα προτεινόμενα έργα εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν λύσεις εφικτές για τον τελικό καταναλωτή. Οι υπηρεσίες της ΖΕΒ Α.Ε.Ε.Υ επεκτείνονται τόσο στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας όσο και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ο οποίος, λόγω της υψηλής αποδοτικότητας των επενδύσεων, αποτελεί εξίσου δυναμικό πεδίο εφαρμογής ενεργειακών υπηρεσιών. Συνεχίζουμε τη δραστηριότητά μας ως αξιόπιστος EPC Contractor επιλογής, παρέχοντας την εκπόνηση της τεχνικοοικονομικής μελέτης, την προμήθεια του εξοπλισμού, τη διοίκηση & κατασκευή του έργου καθώς και after-sales υπηρεσίες αναφορικά με την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη συντήρησή του.
 


Ενημέρωση: 09-10-2013 14:02


Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα14-04-2022
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2021
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή