Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών από το ΚΑΠΕ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών δημοσίευσε το ΚΑΠΕ για την κάλυψη θέσεων Χημικού Μηχανικού ΠΕ, Μηχανικού ΠΕ, Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού ΠΕ και Μηχανικού ορυκτών Πόρων ΠΕ.

Συγκεκριμένα, για το έργο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 στη θεματική περιοχή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ζητείται:

 • Χημικός Μηχανικός ΠΕ με οκταετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ευρωπαϊκή επιτροπή (Ε.Ε.), τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και οκταετή εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα σε θέματα και ειδικότερα μελέτης και αξιολόγησης αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων.
 • Μηχανικός ΠΕ με οκταετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων ακολουθώντας τη λογική των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη κυρίως στον τομέα της αυτοδιοίκησης και πενταετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και την επικοινωνιακή υποστήριξη θεμάτων περιβάλλοντος η/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα μελέτης και αξιολόγησης αειφόρων τεχνολογιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα σε θέματα και ειδικότερα μελέτης και αξιολόγησης αειφόρων ενεργειακών τεχνολογιών σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων.

Για το έργο Cheap-GSHPs - "Cheap and Efficient Application of Reliable Ground Source Heat Exchangers and Pumps ζητούνται:

 • Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΠΕ με δεκαετή εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ, εμπειρία στη μελέτη εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων και ενσωμάτωσή τους σε κτίρια, ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση γήινων εναλλακτών θερμότητας (ΓΑΘ), εμπειρία στην εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων στη βιομηχανία και παρακολούθηση λειτουργίας (monitoring) συστημάτων ΓΑΘ στο πλαίσιο πιλοτικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκτέλεση μετρήσεων θερμικής αγωγιμότητας εδάφους με τη μέθοδο θερμικής απόκρισης, εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μηχανικός ορυκτών Πόρων ΠΕ με επταετή εμπειρία στο σχεδιασμό, διαστασιολόγηση και κατασκευή εφαρμογών Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) και γήινων εναλλακτών θερμότητας, καθώς και στη μελέτη για τον καθορισμό προδιαγραφών εξειδίκευσης εγκαταστάσεων ΓΑΘ, στη ρύθμιση και την παρακολούθηση (monitoring) λειτουργίας συστημάτων επίδειξης Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας υψηλής τεχνολογίας, στην εκτέλεση και επεξεργασία μετρήσεων θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής αντίστασης κλειστών κατακόρυφων γήινων εναλλακτών θερμότητας με τη μέθοδο θερμικής απόκρισης με τον εξειδικευμένο εξοπλισμό, εμπειρία στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και χρονοπρογραμματισμού σε έργα γεωθερμίας (καθορισμός προδιαγραφών γεωτρήσεων, εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής), εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών έργων καθώς και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε έργα γεωθερμίας (εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής)

Για το έργο TESSe2b - "Thermal Energy Storage Systems for energy efficient buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermical resources" ζητείται:

 • Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ με εμπειρία τριών ετών στη μελέτη και στο σχεδιασμό Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ) ευρείας κλίμακας, καθώς και στη μελέτη για τον καθορισμό προδιαγραφών εξειδίκευσης εγκαταστάσεων ΓΑΘ, εμπειρία τριών ετών στην εκτέλεση μετρήσεων με τη μέθοδο θερμικής απόκρισης σε γήινους εναλλάκτες θερμότητας και στη συγγραφή των αντίστοιχων τεχνικών εκθέσεων, εμπειρία στη συμμετοχή και στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών και επιδεικτικών προγραμμάτωνσχετικών με τις ΑΠΕ, εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηατικών σχεδίων με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού και στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας έργων γεωθερμίας και ΓΑΘ, εμπειρία στη σύνταξη των φακέλων για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης διπλωμάτων ευρυσυτεχνίας εθνικού και διεθνούς επιπέδου σε θέματα σχετικά με τη γεωθερμία και τις ΓΑΘ

 Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.


Ενημέρωση: 29-11-2015 21:36


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΑΠΕ
Ενημέρωση: 29-11-2015 21:36 - Μέγεθος: 218.83 KB

Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα23-04-2021
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2020
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή