Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη του έργου «Energy autonomoussmartgreenhouse»


Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υποστήριξη του έργου με τίτλο «Energy autonomoussmartgreenhouse» στα πλαίσια του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς& Τεχνολογικούς Τομείς».

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο, Φυσικής, Χημείας ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Π.Ε ή Τ.Ε) και θα συνεκτιμηθεί πιθανό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε επιστήμες σχετιζόμενες με Φωτοβολταϊκά στοιχεία ή τεχνολογία υλικών για Φωτοβολταϊκές εφαρμογές.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας από την απόφαση κατακύρωσης έως την 30-6-2015 με δυνατότητα υπογραφής νέας έως τη λήξη του έργου.

Το αντικείμενο του έργου είναι:

Α) Παρασκευή και χαρακτηρισμός νέου τύπου ηλεκτρολυτών για εφαρμογή σε ηλιακά φωτοβολταϊκά παράθυρα.
Β) Ενσωμάτωση των ηλεκτρολυτών στα ηλιακά παράθυρα και χαρακτηρισμός της απόδοσης αυτών.
Γ) Συμμετοχή στη συγγραφή και δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.


Ενημέρωση: 14-03-2014 19:56Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα23-04-2021
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2020
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή